FOOD SERVICE

Ośrodek Poradnictwa

Żywnościowo - Żywieniowego

 
 

o Nas

FOOD SERVICE

Ośrodek Poradnictwa Żywnościowo-Żywieniowego

xma charakter konsultacyjno- szkoleniowy

 

Wszystkie podmioty działające w sektorze przemysłu spożywczego i zainteresowane:

  • utrwalaniem, uaktualnianiem i poszerzaniem wiedzy w zakresie obowiązującego prawa żywnościowego,
  • wdrażaniem i/lub weryfikacją istniejącego już systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego przygotowywanej, przetwarzanej i serwowanej żywności (m.in. system HACCP),
  • umiejętnym wprowadzaniem innowacji technologicznych w zakładzie, m.in. zmierzających do poprawy organizacji pracy, wydajności i bezpieczeństwa produkowanej, przetwarzanej i/lub magazynowanej żywności,

znajdą u Nas wsparcie i specjalistyczną, profesjonalną pomoc.

 

Ponadto firma świadczy pełen zakres usług w zakresie racjonalizacji żywienia, poradnictwa dietetycznego w stopniu podstawowym i specjalistycznym, jak również prowadzi szkolenia w wyżej wymienionych zakresach. 

 

Cieszy się to szczególnym zainteresowaniem wśród placówek świadczących usługi gastronomiczne w zakresie żywienia zbiorowego typu zamkniętego, tj.:

  • przedszkoli,
  • stołówek szkolnych,
  • przechowalni dla dzieci, itp.

FOOD SERVICE

 to bogate doświadczenie zawodowe 

m.in. w zakresie:

  • technologii żywności,
  • żywienia człowieka,
  • dietetyki,
  • bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia.

W związku z powyższym firma zapewnia pełen profesjonalizm usług, poufność, miłą i sprawną obsługę.

licznikZaslepka